Ügyviteli titkár
Szakképesítés azonosítószáma: 54 346 02
Szakmacsoport száma, megnevezése: 16. Ügyvitel
Megszerezhető képesítés: 2016. szeptember 1 előtt indult képzések
Iskola rendszerű képzési idő: 4+1 év
Egészségügyi alkalmassági vizsga: Nem szükséges
Pályaalkalmassági vizsgálatSzükséges
Képzés munkarendjeNappali
Képzési forma:SZakgimnázium
Az ügyviteli titkár számítógépes adatbeviteli feladatokat végez. Kapcsolatot tart a vállalkozáson belül és kívül, a kapcsolatot lezáró iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készít, szerkeszt, sokszorosít, kezel és tárol. Számítógépes ügyviteli programcsomagokat alkalmaz. Vezeti és kezeli a szervezet munkaerő-gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartásokat, iratokat. Ellátja a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, reprezentációs feladatokat. Ellátja a házipénztár kezeléséhez kapcsolódó feladatokat. Ügyviteli munkafolyamatokat szervezi és irányítja. Irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezel és használja. Feladatkörében önállóan PR tevékenységet végez. Megfelelő rangsorolással kapcsolatot tart munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső szervezetekkel, ügyintézői feladatokat magyar és egy idegen nyelven. Szervezeten belüli és kívüli rendezvényeket, programokat szervez magyar és egy idegen nyelven.

Ezekben az intézményekben indul ilyen képzés: 

http://www.szleger.hu/
http://www.szleger.hu/
szabotfeh