Rendészeti őr
Szakképesítés azonosítószáma: 34 861 01
Szakmacsoport száma, megnevezése: 22. Rendészet, honvédelem és közszolgálat
Megszerezhető képesítés: Rendészeti őr
Iskola rendszerű képzési idő: 3 év
Egészségügyi alkalmassági vizsga: Szükséges
Pályaalkalmassági vizsgálatSzükséges
Képzés munkarendjeNappali
Képzési forma:Szakközépiskola
A képzés 3 éves + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható) A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv az angol vagy a német nyelv. 9-11. évfolyamon általános közismereti képzés mellett rendészeti elméleti és gyakorlati oktatás folyik. A 11. évfolyam végén a tanulók OKJ 34 861 01 Rendészeti Őr képesítést szerezhetnek, amellyel betölthető munkakörök: személy-és vagyonőr, testőr, számítógépes adatrögzítő. A szakközépiskolai tanulmányok befejezését követően 2 év alatt a tanulók érettségi vizsgát tehetnek. A sikeres érettségi vizsgát követően, sikeres felvételi vizsga esetén a rendőr tiszthelyettes szakképzés időtartama számukra egy év.

Ezekben az intézményekben indul ilyen képzés: 

szabotfeh