Vendéglátó eladó
Szakképesítés azonosítószáma: 31 811 04
Szakmacsoport száma, megnevezése: 18. Vendéglátás ? turisztika
Megszerezhető képesítés: Szakképesítés
Iskola rendszerű képzési idő: 2 év
Egészségügyi alkalmassági vizsga: Szükséges
Pályaalkalmassági vizsgálatSzükséges
Képzés munkarendjeNappali
Képzési forma:Szakképzési HÍD program
A Szakképzési Híd II. programban, azoknak a jelentkezését várjuk, akik a 15. életévüket betöltötték és a 6. osztályt elvégezték. A program keretében elsajátíthatják a tanulók azokat az ismereteket, amelyek a szakképzés megkezdéséhez szükségesek, továbbá megszerezhetik a szakképzésbe történő bekapcsolódáshoz szükséges elméleti tudáselemeket. A Híd II. program sikeres befejezése után vendéglátó eladó szakmát szereznek növendékeink, valamint a továbbiakban szakközépiskolai évfolyamon folytathatják tanulmányaikat, tehát 2+3 tanév alatt 2 szakmát kaphatnak az ide jelentkezők.

Ezekben az intézményekben indul ilyen képzés: 

szabotfeh