Közérdekű adatok jegyzéke

 

A Heves Megyei Szakképzési Centrum közérdekű adatai a 2011. évi CXII. törvény 1. Melléklete alapján
   
1.I. Szervezeti, személyzeti adatok. HMSZC szervezeti, személyzeti adatok
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők Fábri Eufrozina kancellár
Tóth Zsolt főigazgató
   
I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok (legutóbbi módosítás ideje: 2021.03.18.)
1. Hivatalos név (teljes név) Heves Megyei Szakképzési Centrum
2. Székhely  3300 Eger, Kertész út 128.
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) 3300 Eger, Pf. 196.
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) 06-70/641-1912
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) nem rendelkezünk fax számmal
6. Központi elektronikus levélcím hmszc@hmszc.hu
7. A honlap URL-je https://hmszc.hu/
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) 06-70/641-1912                                                                                    3300 Eger, Kertész utca 128. II. emelet 205. sz.
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve Argyilán Andrea
10. Az ügyfélfogadás rendje Hétfő – Péntek: 8:00 – 16:00
   
II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra (legutóbbi módosítás ideje: 2021.03.18.)
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) Heves Megyei SZC szervezeti felépítése
Szervezeti egységek feladatainak leírását tartalmazó dokumentum (aktuális SZMSZ): Egri Szakképzési Centrum Szervezeti és Működési Szabályzat (hatályos 2019.12.30.-tól visszavonásig)
   
III. Közzétételi egység: A szerv vezetői (legutóbbi módosítás ideje: 2021.03.18.)
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Fábri Eufrozina kancellár telefon: +36-70/331-1480 e-mail cím: fabri.eufrozina@hmszc.huTóth Zsolt főigazgató telefon: +36-30/373-9673 e-mail cím: toth.zsolt@hmszc.hu
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) A Heves Megyei Szakképzési Centrum vezetői
   
1.2. A felügyelt költségvetési szervek  
I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv (legutóbbi módosítás ideje: 2021.03.18.)
1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) HMSZC szakképző intézmények
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt A honlap közvetlen elérésének biztosításával. 7 álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je HMSZC szakképző intézmények
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje HMSZC szakképző intézmények
   
1.3. Gazdálkodó szervezetek  
I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek  
A Heves Megyei Szakképzési Centrum tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezet nincs.
   
1.4. Közalapítványok  
I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok  
A Heves Megyei Szakképzési Centrum nem alapított közalapítványt.
   
1.5. Lapok  
I. Közzétételi egység: Lapok  
A Heves Megyei Szakképzési Centrum nem rendelkezik saját lappal.
   
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv  
I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv (legutóbbi módosítás ideje: 2021.03.18.)
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe Innovációs és Technológiai Minisztérium
http://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium
 
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
https://www.nive.hu
 
Heves Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály
https://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/–/epitesugyi-hatosagi-oktatasi-es-torvenyessegi-felugyeleti-foosztaly
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje Innovációs és Technológiai Minisztérium
http://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium
 
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
https://www.nive.hu
 
Heves Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály
https://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/–/epitesugyi-hatosagi-oktatasi-es-torvenyessegi-felugyeleti-foosztaly
   
1.7. Költségvetési szervek  
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye Nincs
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége Nem releváns
   
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok  
I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre (legutóbbi módosítás ideje: 2021.03.18.)
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Jogszabályok:
A szakképzéssel összefüggő irányadó és hatályos jogszabályok jegyzéke  (2021.01.01.)
 
Ügyrend:  Heves Megyei SZC gazdasági ügyrend
 
Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat:
Heves Megyei SZC Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat (Hatályos: 2021.02.15.-től visszavonásig)
Egri SZC Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat (Hatályos: 2020.01.27.-2021.02.14.)
Egri SZC Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat (Hatályos: 2018.10.01.-2020.01.26.)
 
Közbeszerzési szabályzat: Heves Megyei SZC Közbeszerzési Szabályzata
 
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven Nem releváns
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása Nem releváns
   
II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok  
A Heves Megyei Szakképzési Centrum hatósági ügyek intézésére nem jogosult. Nem releváns
   
III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások (legutóbbi módosítás ideje: 2021.03.18.)
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése Főtevékenység, államháztartási szakágazat besorolása: 853200 Szakmai középfokú oktatás
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése (Alapító okirat 4.4. pontja) :
Heves Megyei SZC Alapító okirata (Hatályos: 2020.07.02.-től visszavonásig)
Egri SZC Alapító okirata (Hatályos: 2019.08.31.-től visszavonásig)
Egri SZC Alapító okirata (Hatályos: 2018.09.01.-től visszavonásig)
Egri SZC Alapító okirata (Hatályos: 2017.09.01.-től visszavonásig)
Egri SZC Alapító okirata (Hatályos: 2017.03.01.-től visszavonásig)
Egri SZC Alapító okirata (Hatályos: 2016.10.01.-től visszavonásig)
Egri SZC Alapító okirata (Hatályos: 2016.09.01.-től visszavonásig)
Egri SZC Alapító okirata (Hatályos: 2015.09.01.-től visszavonásig)
Egri SZC Alapító okirata (Hatályos: 2015.07.01.-től visszavonásig)
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása A szakképzési centrum fő feladataként technikumi szakmai oktatást, szakképző iskolai szakmai oktatást, szakgimnáziumi nevelést-oktatást és a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelését-oktatását folytatja, valamint kollégiumi alapfeladatot, továbbá nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenységet is ellát. Tervezi és szervezi az Európai Unió pénzügyi alapjaiból és más külföldi, illetőleg hazai alapokból támogatott egyes fejlesztési programok megvalósítását.  
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás A Heves Megyei Szakképzési Centrum közszolgáltatásait az alapító okiratban foglaltak szerint végzi:
Heves Megyei SZC Alapító okirata (Hatályos: 2020.07.02.-től visszavonásig)
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke Egri SZC Térítési- és tandíjszámítási és fizetési szabályzat 3. sz. módosítás
   
IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai (legutóbbi módosítás ideje: 2021.03.18.)
A Heves Megyei Szakképzési Centrum a GINOP-5.2.5-16-2016-00001 azonosítószámú támogatási szerződéshez tartozó GINOP 5.2.5-16 Gyakornoki Program adatbázisát kezeli
   
V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok (legutóbbi módosítás ideje: 2021.03.18.)
A Heves Megyei Szakképzési Centrum GINOP-5.2.5-16-2016-00001 azonosítószámú támogatási szerződéshez tartozó GINOP 5.2.5-16 Gyakornoki Program kiadványai
   
VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések  
A Heves Megyei Szakképzési Centrumra ez a pont nem vonatkozik
   
VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok  
A Heves Megyei Szakképzési Centrumra ez a pont nem vonatkozik
   
VIII. Közzétételi egység: Pályázatok  
A Heves Megyei Szakképzési Centrumra nem ír ki pályázatokat
   
IX. Közzétételi egység: Hirdetmények (legutóbbi módosítás ideje: 2021.03.18.)
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények A Heves Megyei Szakképzési Centrum hirdetményeit a honlapján teszi közzé:
https://hmszc.hu/
   
X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése (legutóbbi módosítás ideje: 2021.03.18.)
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendje:
Heves Megyei SZC Közérdekű adatkezelés szabályzata (Hatályos: 2021.01.01.-től)
Közérdekű adat megismerésére irányuló igénybejelentés:
Heves Megyei SZC Közérdekű adatkezelés szabályzata (Hatályos: 2021.01.01.-től)
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Heves Megyei Szakképzési Centrum
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) 3300 Eger, Kertész út 128. / 3300 Eger, Pf. 196.
kozerdekuadat@hmszc.hu
06-70/641-1912
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Szamosi Péter
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Közérdekű adatokkal kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatás (2019.03.31.-ig)
Közérdekű adatokkal kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatás (2019.-2020.)
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek nem releváns
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél nem releváns
   
XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák (legutóbbi módosítás ideje: 2021.03.18.)
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 
   
3. Gazdálkodási adatok  
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések  
I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája  
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása nem releváns
   
II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései (legutóbbi módosítás ideje: 2021.03.18.)
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai Jelentés – Központi költségvetési szervek ellenőrzése – Szakképzési centrumok – 20210
   
III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok  
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai nem releváns
   
IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény  
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk nem releváns
   
V. Közzétételi egység: Működési statisztika (legutóbbi módosítás ideje: 2021.03.18.)
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk beruházásstatisztikai jelentések, éves, negyedéves bontásban:
2015. III. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés
2015. IV. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés
2015. évi beruházásstatisztikai jelentés
2016. I. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés
2016. II. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés
2016. III. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés
2016. IV. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés
2016. évi beruházásstatisztikai jelentés.pdf
2017. I. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés
2017. II. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés
2017. III. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés
2017. IV. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés
2017. évi beruházásstatisztikai jelentés.pdf
2018. I. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés
2018. II. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés
2018. III. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés
2018. IV. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés
2018. évi beruházásstatisztikai jelentés.pdf
2019. I. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés
2019. II. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés
2019. III. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés
2019. IV. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés
2019. évi beruházásstatisztikai jelentés.pdf
2020. I. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés
2020. II. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés
2020. III. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés
2020. IV. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés
2020. évi beruházásstatisztikai jelentés
3.2. Költségvetések, beszámolók  
I. Közzétételi egység: Éves költségvetések (legutóbbi módosítás ideje: 2021.03.18.)
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései 2015. évi évközi elemi költségvetés
2016. évi elemi költségvetés
2017. évi elemi költségvetés
2018. évi elemi költségvetés
2019. évi elemi költségvetés
2020. évi elemi költségvetés
2021. évi elemi költségvetés
   
II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók (legutóbbi módosítás ideje: 2022.01.18.)
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói 2015. évi költségvetési beszámoló
2016. évi költségvetési beszámoló
2017. évi költségvetési beszámoló
2018. évi költségvetési beszámoló
2019. évi költségvetési beszámoló
2020. évi költségvetési beszámoló
   
III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása (legutóbbi módosítás ideje: 2021.03.18.)
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói 2015. évi zárszámadás szöveges indoklása
2016. évi zárszámadás szöveges indoklása
2017. évi zárszámadás szöveges indoklása
2018. évi zárszámadás szöveges indoklása
2019. évi zárszámadás szöveges indoklása
   
3.3. Költségvetések, beszámolók  
I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak (legutóbbi módosítás ideje: 2021.03.18.)
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok Foglalkoztatottak 2017.
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege Foglalkoztatottak 2018.
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Foglalkoztatottak 2019.
Foglalkoztatottak 2020.
   
II. Közzétételi egység: Támogatások  
1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve nem releváns
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja nem releváns
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege nem releváns
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye nem releváns
   
III. Közzétételi egység: Szerződések (legutóbbi módosítás ideje: 2021.03.18.)
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések:
2015. év
2016. év
2017. év
2018. év
2019. év
2020. év
   
IV. Közzétételi egység: Koncessziók  
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) Nem releváns
   
V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések  
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei Nem releváns
   
VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések (legutóbbi módosítás ideje: 2021.03.18.)
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések KEHOP 5.2.2 támogatási szerződés
KEHOP 5.2.2 támogatási szerződés 1. sz. módosítása
KEHOP 5.2.2 támogatási szerződés 2. sz. módosítása
KEHOP 5.2.10 támogatási szerződés
GINOP 6.1.3 támogatási szerződés
GINOP 6.1.3 támogatási szerződés 1. sz. módosítása
GINOP 6.2.3 támogatási szerződés
GINOP 6.2.3 támogatási szerződés 1. sz. módosítása
   
VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés (legutóbbi módosítás ideje: 2021.03.18.)
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről Közbeszerzési terv:
Közbeszerzési Terv 2016
Közbeszerzési Terv 2017
Közbeszerzési Terv 2017 1. sz. módosítás
Közbeszerzési Terv 2018
Közbeszerzési Terv 2019
Közbeszerzési Terv 2020
 
Éves statisztikai összegzések:
Éves statisztikai összegezés 2016
Éves statisztikai összegezés 2017
Éves statisztikai összegezés 2018
Éves statisztikai összegezés 2019
Éves statisztikai összegezés 2020
   
Egységes közadatkereső rendszer, központi elektronikus jegyzék az alábbi link alatt található: http://www.kozadattar.hu/
Heves Megyei Szakképzési Centrum a közadatkereső adatbázisban: https://www.kozadat.hu/kereso/intezmeny/adatlap/6496
   
Archív dokumentumok: HMSZC Archív Közérdekű Adatok – Hamarosan
szabotfeh