TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁRUFUVAROZÓ-VÁLLALKOZÓ SZAKMAI IRÁNYÍTÓ ALAPKÉPESÍTÉSRŐL

 

Képző szerv neve: Heves Megyei Szakképzési Centrum (költségvetési szerv; Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 831938; OM:203035; Adószám: 15831938-2-10)

Elérhetőségei:

                        Cím: 3300 Eger, Kertész utca 128.

                        Email: hmszc@hmszc.hu

                        Telefonszám: +36 70 657 1912

                        Hivatalos honlap: https://hmszc.hu/

Iskolavezető neve, email címe, telefonszáma:

Marosy György

felnottkepzes@hmszc.hu

+36 70 657 1906

 

A Heves Megyei Szakképzési Centrum Képzési osztályának ügyfélszolgálata

Hétfő: 8:00-12:00

Kedd: 11:00-15:00

Szerda: 8:00-12:00

Csütörtök: 11:00-15:00

Péntek: 8:00-12:00

Az ügyfélszolgálat munkanapokon telefonon és emailben is elérhető.

Személyesen: 3300 Eger, Kertész utca 128. I.emelet 120.iroda

Telefon: +36 70 657 1906

Email: felnottkepzes@hmszc.hu

 

Felügyeletet ellátó szerve:   Technológiai és Ipari Minisztérium

                                               1011 Budapest, Fő utca 44-50.

                                               +36-1/795-1700

Oktatási helyszíneink:

Heves Megyei SZC Bornemissza Gergely Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
  3300 Eger, Kertész utca 128.
Heves Megyei SZC Damjanich János Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
  3000 Hatvan, Vécsey u. 2/a.

 

Megszerezhető képesítés:

Közúti árufuvarozási szakmai alkalmasságot igazoló bizonyítvány

 

Az árufuvarozó-vállalkozó szakmai irányító szaktanfolyamra való felvétel módja:

Személyesen jelentkezési lap kitöltésével, megküldésével írásban.

A tanfolyam elvégzésének személyi előfeltétele nincs.

 

Jelentkezési lap kitöltéséhez szükséges iratok:

 • Személyes iratok (személyi igazolvány, lakcímkártya, adóazonosító kártya)
 • Legmagasabb iskolai végzettséget igazoló dokumentum

 

Egészségügyi és PÁV alkalmassági vizsgálatok: nem feltétel.

 

A szaktanfolyam tantárgyai és óraszámai:

Elméleti tantárgyak:

 • jogi ismeretek (16 óra),
 • gazdasági és pénzügyi vezetői, valamint adózási ismeretek (16 óra),
 • munkaügyi ismeretek (8 óra),
 • árufuvarozási ismeretek (24 óra),
 • jármű műszaki, üzemeltetési, valamint közlekedésbiztonsági ismeretek (12 óra),
 • vámismeretek (8 óra),
 • a közúti közlekedési szolgáltatáshoz kapcsolódó környezetvédelmi ismeretek (2 óra),
 • vezetői tréning, felkészülés az írásbeli vizsgákra (esettanulmány) (6 óra).

A tanórák 45 percesek.

 

A vizsgára bocsátás feltétele:

a „közúti közlekedési szolgáltatást végző árufuvarozó-vállalkozás szakmai irányítójának alapképesítése” szaktanfolyam igazolt elvégzése.

A képzési szerződés tartalmazza a képzésben résztvevő vizsgára bocsátásának, hiányzás pótlásának módját, valamint a vizsgázó jogainak és kötelezettségeinek feltételeit.

A közúti árufuvarozó-vállalkozói képesítés megszerzéséhez a vállalkozás szakmai irányítójának vizsgát kell tennie az alábbi vizsgatárgyakból:

 • jogi ismeretek
 • gazdasági és pénzügyi vezetői, valamint adózási ismeretek
 • munkaügyi ismeretek
 • árufuvarozási ismeretek
 • jármű műszaki, üzemeltetési, valamint közlekedésbiztonsági ismeretek
 • vámismeretek

Az elméleti tantárgyakból 20 feleletválasztásos tesztkérdésre kell válaszolni (tesztenként 20 perc), valamint szóbeli vizsgát kell tenni, mely felkészülési idővel együtt 20-20 perc, illetve esettanulmány (esszé formájában) kitöltése 120 perc.

Sikeres a vizsga, ha a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte, továbbá valamennyi vizsgatárgyból az elérhető pontszámok legalább 50%-át megszerezte. Ha a vizsgázó az elérhető pontszámok 50%-át minden vizsgatárgyból megszerezte, de a vizsgán az összesített pontszámok alapján a vizsgaeredménye a 60%-ot nem éri el, a vizsgázó újabb vizsgát tehet az általa kiválasztott vizsgarészből/ vizsgatárgyból.

Sikertelen vizsga esetében a vizsgázó a vizsgarészből/vizsgatárgyból egy éven belül ismétlő vizsgát tehet.

Tantárgyi vizsga alóli felmentés:

A részleges felmentést adó képesítéseket a szakmai irányítói képesítés megszerzéséhez szükséges egyes vizsgatárgyakra vonatkozó vizsgakötelezettség alól a 261(2011.(XII.7.) Kormányrendelet 10. §. (5) bekezdése és a hozzátartozó 1. sz. melléklet tartalmazza, mely az óraszámot nem csökkenti

A felmentés kizárólag a vizsga teszt és szóbeli részére adható.

 

A képzésben résztvevő kérésére a Képző szerv írásbeli igazolást állít ki a tanfolyam elvégzéséről, képzési forma és óraszám megjelöléssel.

 

Nem magyar állampolgárokat érintő előírások:

 • Magyarországi lakcímkártya vagy foglalkoztatói igazolás
 • magyar nyelv ismerete

 

Tanfolyam díja:                                                                         190.000.-Ft

(tartalmazza a tandíjat, vizsgadíjakat és a bizonyítvány szolgáltatási díját)

 

Tanfolyamra jelentkezés a képzőszerv irodájában, személyesen történik (a jelentkezési lapot a tanuló tölti ki).

A képzés helyszíne: Eger

Jelentkezési Lap

Előzetes jelentkezési lap kitöltésével jelzi szándékát a tanfolyami részvétellel kapcsolatban.

Telefonon nincs rá lehetőség a jelentkezésre!

 

 

 

További információkat az alábbi elérhetőségeken kaphat:

 

Heves Megyei Szakképzési Centrum Képzési osztályának ügyfélszolgálata
Hétfő: 8:00-12:00
Kedd: 11:00-15:00
Szerda: 8:00-12:00
Csütörtök: 11:00-15:00
Péntek: 8:00-12:00
 
3300 Eger, Kertész utca 128. I.emelet 120.iroda
Telefon: +36 70 657 1906
Email: felnottkepzes@hmszc.hu
 
További információk a továbbképzéssel kapcsolatban:
Erdélyiné Kelemen Bettina Györgyi
felnottkepzes@hmszc.hu
+36 70 657 1906

 

 

szabotfeh