Álláshirdetés – Rendszergazda HMSZC Sárvári Kálmán Technikum Szakképző Iskola és Kollégium

Szerző: | szept 28, 2022 | Egyéb kategória | 0 hozzászólás

Heves Megyei SzC Sárvári Kálmán Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium  pályázatot hirdet 

RENDSZERGAZDA

munkakör ellátására.

Jogviszony jellege: teljes munkaidő, munkaviszony

A megbízás időtartama: határozatlan idő

A munkavégzés helye: 3300  Eger Pozsonyi út 4-6. 

Alkalmazás: a Munka törvénykönyve és a Szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény alapján Illetmény és juttatások: Megegyezés szerint.

Feladatok:

 • Az iskola kiválóan karbantartott számítógépes rendszerének és felújított hálózatának üzemeltetése, karbantartása.
 • Oktatási feladatok támogatása, felhasználók menedzselése, WIFI hálózat kezelése.
 • Az iskolai rendezvények hangosítása, fotózás. Intézmény honlapjának, Facebook oldalának kezelése.

 

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium, rendszergazdai vagy informatikai végzettség és szakképzettség.
 • Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
 • Magyar állampolgárság.
 • Cselekvőképesség.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó által aláírt motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben)
 • a pályázó által aláírt fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével)
 • a munkakör betöltéséhez szükséges végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításhoz
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20.§ (1) bekezdés, valamint a

(2d) és (2e) pontjában meghatározottak igazolására  

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: az elbírálás után azonnal A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 17.  A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati meghallgatásra történő behívás előzetes kiválasztás alapján történik.

 

 

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt:

Milibákné Veres Erika igazgató

Telefonszám: +36(30)944-2332 e-mail cím: szakkepzo@sarvarieger.hu

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot kérjük elektronikus formában a szakkepzo@sarvarieger.hu e-mail címre megküldeni.

Pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 18.

A pályázati kiírás közzétételének helye: az intézmény és a szakképzési centrum honlapja, helyben szokásos módon

A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

szabotfeh