Álláshirdetés Iskolapszichológus munkakör

Szerző: | febr 16, 2022 | Egyéb kategória | 0 hozzászólás

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

A Heves Megyei Szakképzési Centrum pályázatot hirdet

Iskolapszichológus munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Heves Megyei Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola, Kollégium és Könyvtár, 3300 Eger, Bem tábornok u. 3.

Alkalmazás: a Munka Törvénykönyve és a Szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény alapján, határozott idejű munkaviszonyban.

Illetmény és juttatások: megegyezés szerint.

Pályázati feltételek:

  • Egyetem vagy főiskola, a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 6. számú mellékletében meghatározott végzettségi és szakképzettségi követelmények,
  • büntetlen előélet
  • cselekvőképesség
  • annak igazolása, hogy nem áll foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt
  • a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet 2/A. §-ában foglaltaknak való megfelelés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
  • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglakozástól való eltiltás alatt, mely a munkaviszony létesítését nem teszi lehetővé,
  • szakmai önéletrajz.
  • a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához

A munkakör betölthetőségének időpontja: elbírálás után azonnal

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. 03. 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további tájékoztatást Somoskői Lilla igazgató nyújt, a 0670/641-2571 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

  • Postai úton a következő címre: Heves Megyei Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola, Kollégium és Könyvtár, 3300 Eger, Bem tábornok u. 3.

vagy

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati meghallgatásra történő behívás előzetes kiválasztás alapján történik. Az igazgató felterjesztése alapján a főigazgató dönt a határozott idejű alkalmazásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. 03. 20.

szabotfeh