Matematika-Bármely szakos oktató

Szerző: | szept 27, 2021 | Egyéb kategória | 0 hozzászólás

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

A Heves Megyei Szakképzési Centrum pályázatot hirdet

Matematika-bármely szakos oktató munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő/óraadó

A munkavégzés helye: Heves Megyei Szakképzési Centrum Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Technikum és Szakképző Iskola, 3300 Eger, II. Rákóczi F. u. 95./A

Alkalmazás: a Munka törvénykönyve és a Szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény alapján, óraadói megbízással.

Illetmény és juttatások: megegyezés szerint.

Pályázati feltételek:

  • matematika-bármely szakos egyetemi/főiskolai, vagy Msc/Bsc fokozatú tanári végzettség,
  • büntetlen előélet,
  • cselekvőképesség és
  • annak igazolása, hogy nem áll foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
  • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás alatt, mely a munkaviszony létesítését nem teszi lehetővé,
  • szakmai önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja: elbírálást követően azonnal

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további tájékoztatást Debreceni Zsuzsanna igazgató nyújt, a 06/70/66-88-017 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

  • Postai úton a következő címre: a Heves Megyei Szakképzési Centrum Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Technikum és Szakképző Iskola, 3300 Eger, II. Rákóczi F. u. 95./A

vagy

  • Elektronikus úton a következő e-mail címre Debreceni Zsuzsanna igazgató részére: zsuzsanna@szleger.hu

vagy

  • Személyesen az iskola titkárságán: Heves Megyei Szakképzési Centrum Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Technikum és Szakképző Iskola, 3300 Eger, II. Rákóczi F. u. 95./A (tel: 36/436-480 vagy 36/536-064).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati meghallgatásra történő behívás előzetes kiválasztás alapján történik. Az igazgató felterjesztése alapján a főigazgató dönt a határozatlan idejű alkalmazásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 01.

szabotfeh