Szakképzési Referens Álláshirdetés

Szerző: | júl 15, 2021 | Egyéb kategória | 0 hozzászólás

Heves Megyei Szakképzési Centrum

pályázatot hirdet

Szakképzési referens

munkakör ellátására.

 

Jogviszony jellege: teljes munkaidő, határozatlan idejű munkaviszony

 

A munkavégzés helye: 3300  Eger Kertész utca 128.

Alkalmazás: a Munka törvénykönyve és a Szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény alapján

Illetmény és juttatások: Megegyezés szerint.

 

Feladatok

 • Szakképzéssel összefüggő tanácsadói, ellenőrzési és adminisztratív teendők ellátása, HMSZC iskoláival, a gyakorlati képzőhelyekkel, egyéb szakmai partnerekkel való szoros együttműködés,
 • Tanulószerződések, együttműködési megállapodások nyilvántartása, ellenőrzése
 • Szakképzéssel összefüggő feladatok elvégzése,
 • Szintvizsgák, alapvizsgák szervezésével kapcsolatos operatív, tanácsadói feladatok ellátása,
 • Vizsgáztatással kapcsolatos operatív feladatok ellátása,
 • Szakmai tájékoztatás adása a gazdálkodó szervezetek, szakképző intézmények, tanulók és szülők megkeresésére,
 • Statisztikai adatszolgáltatások készítése, adatszolgáltatás felügyeleti szervek felé
 • Pályaorientációs programok szervezése és lebonyolítása,
 • Kapcsolattartás és együttműködés egyéb centrumok képzési referenseivel, kamarával, szakképző intézményekkel, vizsgaszervező intézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel.
 • Szakképzési törvényben foglaltak pontos alkalmazása, betartatása szakképző intézményeinkkel

 

Pályázati feltételek:

 

 • Felsőfokú végzettség
 • felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség és annak igazolása, hogy nem áll foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt

 

Egyéb elvárások, tapasztalat:

 • Szakképzésben szerzett oktatási tapasztalat
 • 1-3 év releváns szakmai tapasztalat
 • Kiváló kommunikációs-, problémamegoldó- és szervező készség
 • Kimagasló precizitás, megbízhatóság, rendszerszemléletű gondolkodás és feladatmegoldás
 • Stressztűrő képesség és terhelhetőség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó által aláírt fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
 • a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok hitelesített másolata,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • a pályázó által aláírt motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításhoz,

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. augusztus 23.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 16.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati meghallgatásra történő behívás előzetes kiválasztás alapján történik. A főigazgató helyettes felterjesztése alapján, a főigazgató dönt a határozatlan idejű alkalmazásról.

 

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt:

 • Bodó Beáta mb. főigazgató helyettes
 • Telefonszám: 06/70/ 66 88 014
 • e-mail cím: bodo.beata@hmszc.hu

A pályázat benyújtásának módja:

 • A pályázatot kérjük elektronikus formában a bodo.beata@hmszc.hu e-mail címre megküldeni.
 • Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott iratokat, igazolásokat formátumban, a felsorolásnak megfelelően külön fájlban kell tartalmaznia.

Pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 17.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

 • szakképzési centrum honlapja
 • helyben szokásos módon

 

A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

 

 

 

szabotfeh