Gépész szakmai oktató álláshirdetés

Szerző: | júl 15, 2021 | Egyéb kategória | 0 hozzászólás

A Heves Megyei Szakképzési Centrum pályázatot hirdet

Gépész szakmai oktató munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Heves Megyei Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, 3300 Eger, Kertész  utca 128.

Alkalmazás: a Munka törvénykönyve és a Szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény alapján, határozatlan idejű munkaviszonyban.

Illetmény és juttatások: megegyezés szerint.

Pályázati feltételek:

  • gépészmérnök vagy közlekedésmérnök oklevél
  • büntetlen előélet,
  • cselekvőképesség és
  • annak igazolása, hogy nem áll foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
  • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás alatt, mely a munkaviszony létesítését nem teszi lehetővé,
  • szakmai önéletrajz.

A munkakör letölthetőségéének időpontja: 2021. augusztus 23.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Uzelman Tamás igazgató nyújt,  a 06/70/331-1809 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton: a pályázatnak a Heves Megyei Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, címére történő megküldésével 3300 Eger, Kertész utca 128. vagy
  • Elektronikus úton Uzelman Tamás igazgató részére a uzelman.tamas@bgeger.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati meghallgatásra történő behívás előzetes kiválasztás alapján történik. Az igazgató felterjesztése alapján, a főigazgató dönt a határozatlan idejű alkalmazásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 11.

szabotfeh